post

Unua postpandemia junulara Festo en Havano

Post preskaŭ dujara paŭzo en la agadoj de KEJO ni alvokis junulojn al nia unua festo. Kvankam fizikaj ĉeestaj aranĝetoj jam okazis en la nacia sidejo de KEA dum novembro kaj decembro bedaŭrinde ili estis kvazaŭ testoj kaj unuaj paŝoj por reaktivigi la agadojn de la asocio.

3 eksprezidentoj de KEJO (Javier, Ariadna kaj Carlito) kun Carlos kaj Luis Enrique!
En la foto: 3 eksprezidentoj de KEJO (Javier, Ariadna kaj Carlito) kun Carlos kaj Luis Enrique!

Junuloj iugrade aktivis dum pandemio ĉe la reto sed vere ne organizitaj, pluraj el ni partoprenis la retajn kongresojn kiel IJK kaj UK sed apenaŭ agis naciskale. Adapto al la nunaj retaj agadoj ne estis tro facile por ni ĉefe pro la ne tiom facila retkonekta situacio el la lando sed feliĉe nia asocio kaj la nacia ministerio pri Kulturo iom helpas kaj instigas reaktivigi la kulturajn kaj edukajn agadojn al kiuj ni tuj aliĝis.

Kiel parto el tio ni decidis kunigi fortojn kaj organizis la 1-an esperantistan feston de la jaro al kiu estis invititaj preskaŭ la tuta membraro de KEJO en Havano, kelkaj eksmembroj kaj novaj lernantoj/interesitoj. La akcepto estis tuja kaj la partopreno mirinde granda post preskaŭ dujara nur reta agado!

Kadre de la Asembleo de Havanaj Esperantistoj ni ankaŭ diskutis pri nia junularo kaj eblaj agadoj por 2022:

  • Libro Foiro 2022 (prokrastita por aprilo flanke de MINKUL)
  • Somera programo
  • JuSKA (nia nacia aranĝo)

Sen esti tro ambiciaj ni revenas al niaj kutimaj agadoj eĉ se multo estas farenda!

Unua informilo pri JuSKA 2019

KUBA ESPERANTISTA JUNULARA ORGANIZO

                                                                                                                       Apartado 5120, CU-10500 La Habana, Cuba

+53 7 640 4484 / kejo@esperanto.co.cu / www.esperanto.cult.cu

20an de junio 2019

1a informilo 5a JuSKA 2019

Ĵaudo 10an ĝis lundo 14an de oktobro 2019

Kampadejo Manacal

Carretera a Topes de Collantes, km 7. Manacal, municipio Trinidad,

Sancti Spíritus.

Kampadejo Manacal
Kampadejo Manacal

La estraro de Kuba Esperantista Junulara Organizo (KEJO) invitas vin partopreni en la 5an JuSKA. La aranĝo okazos de la 11a ĝis la 14a de oktobro 2018, en la kampadejo Manacal, kiu estas en la municipo Trínidad (ekster la urbocentro) de la provinco Sancti Spíritus, la kampadejo estas 1a kategorio. La kosto estos $60.00 kubaj pesoj kaj per tio ni garantias:

  • Restadon por tri tagoj.
  • Ekskursojn.
  • Transporto ekde urbo Sancti Spíritus ĝis la kampadejo. (horo anoncotaj).

Se vi loĝas en alia provinco (ne Habano) vi povas sendi la monon al la jenaj kreditkartoj

  • Bandec: 9204 0699 9376 4836 
  • bpa: 9205 1299 7005 9276

Same vi debas sendi per retadreso aŭ poŝto ĉiun informojn pri la pago. Vi ankaŭ povas sendi la monon per poŝtĝiro al Yoan Michel Rodríguez Martínez, Vista Alegre 264 entre Juan Bruno Zayas y Luz Caballero, La Víbora, 10 de Octubre, CP 10500, La Habana.

Ĉiu partoprenanto debas sendi al ni la sekvajn personajn datumojn:

plenan nomon, familnomojn kaj identokartnumeron.

Limdatoj por pagi                                    

Ĝis la 30an de julio             $60.00

Ekde la 30an de julio ĝis la 10an de oktobro    $70.00

La kotizo estas nek repagebla, nek transdonebla, senkonsidere ĉu la aliĝinto ne povas partopreni la aranĝon pro propra volo aŭ pro iu ajn kaŭzo (krom nuligo de la aranĝo pro la organizanto).

Pliaj informoj:

lazaro@esperanto.co.cu

kejo@esperanto.co.cu

Pliajn informojn ni sendos, dankon.

Organizantoj de 5an JuSKA 2019

Junularo dum la 40a datreveno de KEA

Kiel ĉiam Kuba Esperantista Junulara Organizo aktive partoprenis la programon pro la 40a datreveno de KEA! Partoprenis plurdeko da junuloj kaj la tuta estraro de KEJO ĉeestis eĉ Yoan, kiu venis el Pinar del Río!

Junuloj dum la 40a datreveno de KEA 2019
Junuloj dum la 40a datreveno de KEA 2019

Ari gvidis la aranĝon, Jany ludis gitaron, María Lisandra atentis pri la sociaj retoj, Javier kiel estrarano de KEA reprezentis la junularon kaj Lázaro kiel prezidanto de KEJO instigis ĉiujn al daŭra aktivado ĉefe nun kiam ni organizas la someran programon kaj nian JuSKA.

Post iom da paŭzo en la laboro de KEJO la nuna estraro multe pli intence kaj organizite laboras! Post 40 jaroj da agado ĉe KEA plia rezulto ja estas la junulara sekcio, kiu ekestis en 1990 kaj paneis dum pluraj jaroj sed fortege restartis post la IJK 2010! Ekde tiam ni ĉiam estas ĉe KEA aranĝoj.

Gratulojn al KEA nia tegmenta organizo.

post

Esktertera kontakto 2019

Ekstertera kontakto 2019

Kion estas esktertera kontakto?

ЄЭ

Ekstertera kontakto estas la kuba versio de la internacia evento paralela universo. Estas renkontiĝo per la sociaj retoj,  ĝi celas esti okazo kie havi momenton por montri per la retoj kion ni faris, faras aŭ faros dum la elektita tago por la E-movado, celas esti nacie momento por havi kontakton kun la diversaj E-grupoj de Kubo kiuj normale ne multe havas kontakton, kaj fari novajn amikojn nacie aŭ internacie.  Ankaŭ ĉiuj kiuj volas montri artaĵojn kaj personajn projektojn rilate al Esperanto estas Bonvolita. La principa ideo estas interŝanĝo de la nacia E-komunumo kaj ĝia disdonado inter niaj amikoj kiuj ne parolas Esperanton.

Pli da celoj:

1-Enŝuti fotojn de via renkontiĝo dum la esktertera kontakto.

2-Montri viajn projektojn por la nacia E-movado.

3-Disdoni ĉion rilate al esperanto por kiuj ne konas ĝin.

4-Informi pri la naciajn rekontiĝojn kaj aranĝojn kiel KERo, JuSKA, Samenjofa Metiejo kaj aliaj.

5-Havi momenton de la provinca grupo aŭ filio por renkontiĝi, aranĝi, promeni kaj ktp…

6-Fari novajn amikojn en Esperantujo, nacie kaj internacie.

7-Plifortigi la interŝanĝon de la nacia movado.

8-Pligrandigi la ĉeeston de la nacia E-komunumo en la retoj.

9-Uzi kaj praktiki Esperanton.

10-Dividi retpaĝojn, ideojn, fotojn, lernojn kaj ktp rilate al Esperanto.

logoo de eventaservo.org

La aranĝo en EventaServo.or

https://eventaservo.org/eventoj/tnv6xSVlhFPK9qaY

post

Paralela Universo Havano 2019

Paralela Universo revenas ĉi jare 2019 kun nova elano kaj la deziro de la Junulara movado por organizi pli grandan kaj rete enhavan feston. La aranĝo organizita de Havana e-filio kaj la kuba junulularo okazos en Vedado strato 23 ekde la 2 ptm. interalie manĝo en la glaciejo Coppelia kaj vespera neformala babilado ĉe la Havana moleo. KEA subvencios retkonekton interalie ni festos la 500a jariĝo de urbo Havano! Eksterlandaj gastoj ĉiam estas bonvenaj! Jam ni havis la plezuron renkonti internaciajn esperantistojn en la 3 lastaj PU.

PU en vikipedio (https://eo.wikipedia.org/wiki/Paralela_universo_(esperanto-renkonti%C4%9Do))

PU 2019 ĉe eventa servo (https://eventaservo.org/eventoj/vy7_hmvrre5z-84-)

Junuloj dum KERo 2019

Ĉi jare kiel parto de la pluraj eventoj kiuj okazis tra la tuta lando la ĉefa estis KERo (Kuba Esperanto-Renkontiĝo). Kiel ĉiam junuloj partoprenas kaj havas plurajn programerojn en ĝi.

Komuna foto 7a KERO 2019_La Hirundoj (Las golondrinas), Santiago de Cuba, KEJO

Interalie la ĉefa estis eksteroficiala komitatkunsido ĉar fakte estis en tute pli ol 20 membroj de nia organizo el kiuj estis 9 komitatanoj kio estis kvorumo! Ni profitis la okazon por decidi pri programo de JuSKA, komitatkunsido, provincaj reprezentantoj, reta agado, lernado de Esperanto ktp. Feliĉe ĉio bone iris kaj ni pretigis (simile al tejo) plian programeron kvankam ĉiam klopodis kunlabori kun la organizantoj kaj ĉeesti la oficialajn kunsidojn, kursojn kaj prelegojn! Raporto pri la aranĝo estas legebla ĉe a retejo de KEA (Esperanto.cult.cu)

Kuba Esperanto-Renkontiĝo

Flanke de KEJO Yoan Michel Rodríguez oficiale parolis dum la nacia komitatkunsido. Li prezentis la jarraporton 2018 kaj parolis pri niaj planoj por 2019 kaj pri la jam farita laboro! En la komitato de KEA fakte estas jam 2 junuloj (Javier Ramos kaj María Lisandra) mankas finfine oficialigi la statuson de KEJO por ke Lázaro ankaŭ estu parto de la komitato kaj tiel havi pli fortan voĉan kaj influon!