Afiŝo pri ĉiumatena Arboplantado dum JuSKA 2019

Afiŝo de nia ĉijara aranĝo “Arboplantado“. Jam estas kutimo dum niaj naciaj e-aranĝoj planti arbojn, kutimo/tradicio starigita de nia fakgrupo KoNoA (Kubaj Naturamantoj). Ĉijare plia kialo estos la fajregoj, kiuj okazas en la Amazono.

Ĉiumatene ĉiuj estas invititaj je la 8a atm. planti arbon. Ĉiu delegitaro portu plantetojn kaj klarigu kiu ĝi estas, kiel ĝi nomiĝas kaj aliaj tratoj pri la arbo.

Unua informilo pri JuSKA 2019

KUBA ESPERANTISTA JUNULARA ORGANIZO

                                                                                                                       Apartado 5120, CU-10500 La Habana, Cuba

+53 7 640 4484 / kejo@esperanto.co.cu / www.esperanto.cult.cu

20an de junio 2019

1a informilo 5a JuSKA 2019

Ĵaudo 10an ĝis lundo 14an de oktobro 2019

Kampadejo Manacal

Carretera a Topes de Collantes, km 7. Manacal, municipio Trinidad,

Sancti Spíritus.

Kampadejo Manacal
Kampadejo Manacal

La estraro de Kuba Esperantista Junulara Organizo (KEJO) invitas vin partopreni en la 5an JuSKA. La aranĝo okazos de la 11a ĝis la 14a de oktobro 2018, en la kampadejo Manacal, kiu estas en la municipo Trínidad (ekster la urbocentro) de la provinco Sancti Spíritus, la kampadejo estas 1a kategorio. La kosto estos $60.00 kubaj pesoj kaj per tio ni garantias:

  • Restadon por tri tagoj.
  • Ekskursojn.
  • Transporto ekde urbo Sancti Spíritus ĝis la kampadejo. (horo anoncotaj).

Se vi loĝas en alia provinco (ne Habano) vi povas sendi la monon al la jenaj kreditkartoj

  • Bandec: 9204 0699 9376 4836 
  • bpa: 9205 1299 7005 9276

Same vi debas sendi per retadreso aŭ poŝto ĉiun informojn pri la pago. Vi ankaŭ povas sendi la monon per poŝtĝiro al Yoan Michel Rodríguez Martínez, Vista Alegre 264 entre Juan Bruno Zayas y Luz Caballero, La Víbora, 10 de Octubre, CP 10500, La Habana.

Ĉiu partoprenanto debas sendi al ni la sekvajn personajn datumojn:

plenan nomon, familnomojn kaj identokartnumeron.

Limdatoj por pagi                                    

Ĝis la 30an de julio             $60.00

Ekde la 30an de julio ĝis la 10an de oktobro    $70.00

La kotizo estas nek repagebla, nek transdonebla, senkonsidere ĉu la aliĝinto ne povas partopreni la aranĝon pro propra volo aŭ pro iu ajn kaŭzo (krom nuligo de la aranĝo pro la organizanto).

Pliaj informoj:

lazaro@esperanto.co.cu

kejo@esperanto.co.cu

Pliajn informojn ni sendos, dankon.

Organizantoj de 5an JuSKA 2019

5a JuSKA

Finfine post multe da planado ni havas pli precisajn informojn pri la ĉi jara renkontiĝo de la kuba junularo. JuSKA okazos kiel planite en Sancti Spíritus kiel tradicie en oktobro de la 10an ĝis la 15an kaj ni atendas ĉeeston de esperantistoj el la tuta lando. Kompreneble ĉeestos komitatanoj, respondeculoj kaj aktivuloj en nia movado.

La programo estos plenplena je kursoj kaj ekskursoj kompreneble ĉio en Esperanto. Prelegoj kiel ĉiam malmultas sed laborsesioj okazos dum la tuta unua tago!

Plia informoj baldaŭ aperos kaj estos anoncitaj ĉi tie.

kuba junulara nacia aranĝo 2019
Afiŝo de la kuba junulara nacia aranĝo!

kontakto: kejo@esperanto.co.cu

@javier